Albuen, smerter på ydersiden

Smerter på ydersiden af albuen opstår typisk gradvist.

Albuen er øm, når man trykker på dens yderside omkring knoglefremspringet, og der kan være en sovende fornemmelse i armen. Smerterne forværres når hånden bruges. Der er ømhed, når man trykker mod knoglen på ydersiden af albuen, samt i muskulaturen lige nedenfor.

Smerterne kan stråle op i overarmen og ned langs underarmens yderside. Der kan komme en fornemmelse af svaghed i håndleddet, så man har svært ved at gøre ting, der kræver, at man bruger kræfterne i hånden.

Selv om der kan være mange smerter, og selvom det kan tage lang tid at behandle tilstanden, og komme sig helt over generne, er de oftest godartede.

Årsager

Smerter på ydersiden af albuen er de hyppigst forekommende albuesmerter, og går under betegnelsen tennisalbue.

Smerterne skyldes en irritation i det såkaldte senefæste, der sidder på ydersiden af albuen, og opstår på grund af akut eller langvarig overbelastning.

I mange tilfælde er det ikke muligt at finde den helt specifikke årsag til smerterne, men ofte er der tale om overbelastning, hvor man har udført kraftbetonet, gentaget manuelt arbejde gennem længere tid. Kontorarbejdere, butikspersonale og industriarbejdere såsom slagtere, eller ansatte inden for fiskefiletering er de hyppigst udsatte.

I daglig tale kaldes det tennisalbue, selv om kun et fåtal af de ramte spiller tennis. Irritationen i albuen er altså ikke nødvendigvis sportsbetinget, men er dog hyppigt forekommende hos ketsjersports-udøvere.

Hvorfor får man ondt i albuen?

Overbelastningstilstande kan udløses af mangt og meget, men kan inddeles i to kategorier:

A) Overbelastningstilstande som er periodevise: Du har lavet samme bevægelse for meget i en kortere periode, fx hvis du har luget meget i din have, malet lofter eller lignende.

Hvis du kan finde frem til en afgrænset ting, der er skyld i overbelastningen, kan du nemmere undgå belastningen og for eksempel dele arbejdet op, så det ikke forværrer overbelastningsskaden.

B) Overbelastningstilstande som skyldes aktiviteter i din hverdag: Du har i dit arbejde mange ensartede bevægelser. Du har måske ignoreret de begyndende symptomer længe, dine smerter er nu tiltaget og er nærmest uudholdelige. I den situation er det straks sværere, både at konstatere, hvad præcist i din hverdag, der har udløst problemet, men også at komme af med det igen. Hvis årsagen kan findes, kan det kræve en betydelig ændring af de daglige rutiner at slippe af med generne igen.

Hvordan stilles diagnosen?

Kiropraktoren vil, på baggrund af symptomer og sygehistorie, foretage en undersøgelse. Herefter stiller han diagnosen og fortæller dig, hvad du kan forvente dig. Herunder, hvordan du skal forholde dig, samt hvilke behandlinger eller forebyggende tiltag, der kan iværksættes.

Ved diagnosen tennis-albue kan du også forvente at få skulderen, hånden og oftest også nakken undersøgt. Ultralyd kan komme på tale.

Behandling

Når kiropraktoren har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægges en plan for behandlingen. I behandlingen kan indgå mange elementer, bl.a. manipulationsbehandling, forskellige former for muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser samt generelle råd og vejledning.

Tennisalbue kan behandles – dels med behandling direkte på de involverede muskler, men også ved at sikre normal bevægelighed i nakke, skulder, albue og hånd, da nedsat funktion her kan være en medvirkende årsag til, at tilstanden opstår og/eller holdes vedlige.

Det kan komme på tale, i en periode, at tage ”gigtmedicin” (den type smertestillende tabletter, der kaldes NSAID), i samråd med egen læge.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du har nogen af de nævnte symptomer og har mærket smerterne komme snigende over tid, for eksempel ved, at du har lavet gentagne bevægelser, så er det højst sandsynligt en overbelastning, der er tale om.

Rådet til dig er, i en periode, at aflaste og undgå de bevægelser, som provokerer smerterne. Desuden kan du have gavn af isbehandling og selvmassage og af at lave enkelte øvelser, der kan afhjælpe smerterne, og som fremover vil forebygge, at du får tilbagefald. Er du i tvivl, kan du få anvist de relevante øvelser af en kiropraktor.

Alarmkassen

Søg hjælp hvis ...

  • Der er akut hævelse og/eller rødme.
  • Smerterne er så voldsomme, at du ikke kan bevæge armen.
  • Smerterne forhindrer almindelig aktivitet i mere end et par dage.

Børn:

  1. Smerte i albuen hos børn, efter f.eks. et træk i armen kan skyldes at den ene underarmsknogle glider ud af sit ledbånd. Det er let at behandle – søg skadestue, kiropraktor eller egen læge.
  2. Smerte og rødme samt varme og evt. hævelse i et barns albue skal ALTID undersøges – helst indenfor nogle få timer.