Diskusprolaps - Behandlingsmuligheder hos kiropraktoren

Hvis man har fået stillet diagnosen diskusprolaps, er det vigtigt at forstå, at tilstanden i langt de fleste tilfælde bliver bedre med tiden, og at kun få ender med at blive opereret. Behandlingsmæssigt er der flere muligheder for at lindre de smerter og andre gener,diskusprolapsen medfører.

Først og fremmest er det vigtigt at få stillet diagnosen samt få besked om, hvad man kan forvente sig af forløbet, der i gennemsnit varer 1-3 måneder.

Dernæst er det vigtigt at få information om, hvad man selv kan gøre for at komme bedst muligt gennem den periode, hvor smerterne er mest generende.

Øvelser kan indgå i behandlingen, og når smerterne tillader det, kan det være en god ide at påbegynde øvelser og træning i henhold til kiropraktorens instruktion. Nogle øvelser kan have til formål at mindske smerterne i benet, mens andre på et senere tidspunkt i forløbet har til formål at optræne ryggen til igen at være stærk og udholdende.

Manipulation/manuel behandling hos kiropraktoren kan ligeledes være en behandlingsmulighed. Formålet med denne behandling er dels lindring af symptomer, dels at sørge for at ryggen fungerer bedst muligt, mens skaden heles. Kiropraktoren vil på baggrund af sygehistorie og undersøgelse vurdere, hvornår i behandlingsforløbet den manuelle behandling kan komme på tale.

Akupunktur kan eventuelt indgå i behandlingsforløbet sammen med øvelser og manuel behandling, men bør ikke selvstændigt være et behandlingstilbud til patienten med diskusprolaps.

Medicinsk behandling kan benyttes. Men hvis anbefalede doser af håndkøbsmedicin ikke hjælper tilstrækkeligt, bør den praktiserende læge tages med på råd.

Hvad kan jeg selv gøre?

Den vigtigste del af behandlingen er at blive ved med at være så aktiv, som smerterne tillader det, og undgå aktiviteter, der forværrer bensmerterne. Det kan være nødvendigt at hvile i perioder, når det gør mest ondt. Men disse perioder skal helst være kortvarige og ikke mere end af få dages varighed.