Diskusprolaps - Hvordan er mine Fremtidsudsigter?

Mange rygpatienter frygter at få konstateret, at de har endiskusprolaps. Ofte fordi det forbindes med at skulle opereres og med usikkerhed om, hvorvidt man bliver rask igen, og hvad sygdommen vil betyde i forhold til arbejde, familie og fritid.

Det er helt forståeligt, at diskusprolaps er frygtet. Det er forbundet med stærke smerter, og det tager Iængere tid at komme sig over en diskusprolaps end hvis man har ’almindeligt’ ondt i ryggen. Men fremtidsudsigterne behøver ikke at være så negative, selv om man har fået stillet diagnosen ’diskusprolaps’.

For det første: Det er en meget lille del af rygproblemer, der skyldes en diskusprolaps. Kun når der samtidigt er smerter eller sovende fornemmelser ud i balder eller ben, er der grund til at have mistanke om, at der kan være tale om en prolaps. Det er nemlig ikkediskusprolapsen i sig selv, der gør ondt, men det, at den irriterer nerver, der løber ud i benet.

For det andet: Selv ved nerveirritation til benene er operation kun nødvendigt for de færreste, og det anbefales altid at se tiden an og anvende anden behandling i 4-8 uger, inden operation overvejes. I helt særlige tilfælde hvor muskelfunktion i benene eller kontrol af blære- og tarmfunktion er påvirket, vil man dog typisk blive opereret meget hurtigt.

Bliver operation nødvendig, har den generelt god effekt, og det er et indgreb, der har meget lille risiko for alvorlige bivirkninger.

For det tredje: De fleste, der har haft en diskusprolaps, kommer tilbage til deres almindelige aktiviteter og arbejde. Mange vil have behov for at være sygemeldt, nogle i en længere periode, men mindst 3 ud af 4 kommer tilbage i fuldtidsjob. Det betyder dog ikke, at man kan forvente helt at slippe af med sine ryggener. De fleste, der får en diskusprolaps, har haft varierende grad af rygsmerter inden prolapsen, og der vil hos de fleste fortsat være perioder med ryggener efter, at symptomerne fra diskusprolapsen er overstået.