Diskusprolaps - Mistanke - er MR-scanning nødvendig

I langt de fleste tilfælde kan diagnosen diskusprolaps stilles ret præcist på baggrund af det, du fortæller om dine smerter under den indledende samtale hos kiropraktoren, når det sammenholdes med den grundige undersøgelse, som også foretages.

I nogle tilfælde suppleres undersøgelsen med en billeddiagnostisk undersøgelse for at kunne få et helt klart billede af problemet – og et præcist svar. Her er en MR-scanning første valg for patienter med mistanke om diskusprolaps.

Kiropraktoren sammenholder det, der ses på MR-scanningen, med undersøgelsen for at vurdere, om det man eventuelt finder på scanningen, er forbundet med dine symptomer.

Hvornår er der brug for billeddiagnostisk undersøgelse?

Der er naturligvis retningslinjer for, hvornår kiropraktorer, speciallæger og andre kan og bør foretage billeddiagnostiske undersøgelser.

Udgangspunktet for patienter med mistanke om diskusprolaps er, at en MR-scanning først kommer på tale, hvis der er mistanke om, at symptomerne skyldes en anden alvorlig sygdom (fx cancer), eller hvis patienten ikke opnår bedring i løbet af 4 uger med relevant behandling, eller hvis det vurderes, at patienten skal opereres.

Særligt forløb hos kiropraktoren

Hvis du har fået konstateret en akut diskusprolaps i lænden, kan du nu få tilbudt et behandlingsforløb hos kiropraktoren. Det er baseret på faglige retningslinjer, og der er et større tilskud end til andre behandlinger dækket af den offentlige sygesikring. Tal med din kiropraktor om dette.