Baglår, akutte smerter, fibersprænginger

Hvis du får akutte smerter i dit baglår kan det være tegn på en fibersprængning. Smerterne kan opstå i forbindelse med fysisk aktivitet, som for eksempel ved løb eller i spring.

Ved en fibersprængning i baglåret opstår en øjeblikkelig smerte, og man har ikke lyst til at belaste den beskadigede muskel mere. Ved større fiberskader og ved overrivninger opleves et smæld i muskulaturen, når skaden opstår. I forbindelse med fibersprængningen vil der opstå en blødning, under huden. Afhængigt af skadens størrelse kan det være en lille blødning, som fortager sig efter få dage. Ved større skader kan der opstå en stor blodansamling, som vil tage længere tid om at forsvinde. Først efter flere dage kan blødningen ses i huden, som en mørk plamage, denne opstår typisk ikke i selve baglåret, men i knæhasen, da blodet vil løbe nedad!

Hvordan stilles diagnosen?

Kiropraktoren vil gennemføre en række undersøgelser af led og muskler, der kan fastlægge skadens omfang, og fx undersøge om der er en hævelse (hvilket er tegn på, at der er en blødning), eller om der er en fordybning som tegn på en overrivning. Hele denne undersøgelse foregår efter en fast procedure.

Ved mindre skader er det ikke nødvendigt med billeddiagnostik. Ved større skader vil man typisk supplere med en ultralydsscanning, der kan vise skadens størrelse, og dermed også fortælle noget om fremtidsudsigterne.

Hvis man dyrker konkurrencesport vil man typisk blive ultralydsskannet, selv ved mindre skader, for at have en idé om, hvornår atleten kan vende tilbage til konkurrence.

Hvis skaden ikke befinder sig i selve musklen, men der hvor musklen udspringer på bækkenet, følges en anden procedure for at finde ud af, hvad der er sket, og hvad der kan gøres. Her vil der blive foretaget røntgenundersøgelse af bækkenet og ofte også en ultralydsscanning. Findes der tegn på større skade eller har kiropraktoren mistanke om, at der kan være andet i vejen, suppleres med yderligere billeddiagnostik. Hvis kiropraktoren finder tegn på denne type skade, henvises til hospitalet, fordi denne skade kan give kroniske følger.

Behandling

Behandlingsforløbet planlægges ud fra, hvor skaden befinder sig og ud fra, hvor alvorlig skaden er. Hvis skaden befinder sig i selve musklen, som den gør ved en fibersprængning, er det ret ukompliceret, og har personen selv den nødvendige erfaring i genoptræning, kan han/hun klare det på egen hånd.

Større muskelskader bør undersøges inden påbegyndelse af genoptræning. Selve genoptræningen gennemføres efter gældende retningslinjer for muskelskader.

Groft forenklet består genoptræningen af flere faser, hvor der lægges vægt på forskellige former for træning af musklen. Det drejer sig om statisk træning, koncentrisk træning samt excentrisk styrketræning af musklen. Der skiftes fra en fase til den næste, når øvelserne kan gennemføres uden større gener. Disse tre faser efterfølges af mere sportsrelaterede øvelser med løb og spring i en stigende intensitet. Når benet kan belastet med fuld intensitet kan der vendes tilbage til sport – ikke før!

Træningen kan med fordel suppleres med manipulationsbehandling.Manipulation kan optimere bevægelsen, og tage den spændte følelse, der ellers er i musklen, når du gør visse bevægelser.

Lige efter skadens opståen og de første 24 – 48 timer skal der lægges en stram kompressionsbandage som er en speciel ’forbinding’ typisk med elastisk tape. Denne teknik hjælper til med at mindske den blødning, som er kommet. Området skal desuden afkøles med is. Vigtigt læs og følg vejledningen. Kompression og kulde bruges til at stoppe blødningen.

3 – 4 dage efter skaden, når risikoen for fornyet blødning er væk, kan man behandle med let massage. Målet er at få musklen til at slappe af. Senere kan man massere dybere, det vil sige direkte ned i arvævet for at mindske stramme muskler. Det vil også hjælpe på generne på længere sigt.

Der må ikke bruges gigtmedicin til denne type skader, da de giver en ringere heling og dårligere vævskvalitet.

Hvad kan du selv gøre?

Lige når skaden er opstået behandles efter RICE princippet.

Kontrollér om det er muligt at aktivere musklen ved at bøje knæet, når de værste smerter er overstået. Er det ikke muligt at støtte på benet, skal du sørge for at blive undersøgt.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Det kan være svært at udtale sig omkring varigheden af en skade. Helingstiden er individuel, og både størrelsen af skaden og skadens placering er af afgørende betydning. Den rigtige behandling kan fremme helingen lidt, men har stor betydning for, hvordan funktionen er efterfølgende.

Hver gang der sker en vævskade, sker der en heling og en arvævsdannelse. Langt de fleste skader i baglåret forløber ukompliceret og giver ikke gener efterfølgende.