Lysken, lyskesmerter hos børn

Det er ikke ualmindeligt, at børn får ondt i lysken/hoften. De er aktive, leger måske vildt, og falder ind i mellem og slår sig. Smerterne forsvinder som regel efter nogle få dage. Hvis barnet får tiltagende smerter i området, der varer mere end nogle dage, og ikke kan strække hofteleddet ud, bør det undersøges nærmere. Læs mere om:betændelsestilstand i hofteled.

Nogle gange kan børn gradvist udvikle en haltende gang eller klage over smerter i lyskeområdet uden kendt årsag. Dette vil din kiropraktor kunne undersøge dit barn for.

Årsager

Lyskesmerter kan have mange forskellige årsager, og nogle gange findes problemet et andet sted end i selve lysken.

Hos børn skyldes smerter i lysken dog oftest en forstrækning eller skade i dele af lysken fx på en af de store muskler på indersiden af låret. Dårligt fungerende led i hofte, knæ, lænd eller bækken kan også give lyskesmerter.

Lysken er et komplekst område, og det kan kræve en nærmere undersøgelse for at få afdækket, hvad der er galt, hvor smerterne kommer fra, og hvad der kan gøres.

Hvordan stilles diagnosen?

Undersøgelsen vil bestå af forskellige standardiserede tests af barnets hofter og bækken. På baggrund af en grundig undersøgelse vil der oftest kunne stilles en diagnose. I nogle tilfælde foretages røntgenundersøgelse af bækken og hofter. Dette foretages for at udelukke eller bekræfte om barnet har nogle mere sjældne lidelser. Kun vis der er mistanke om yderligere problemer foretages eller henvises til yderligere udredning og andre billeddiagnostiske undersøgelser, fx CT- eller MR-scanning.

Behandling

Skyldes barnets smerter, at der er noget, der ikke fungerer som det skal i bækkenled eller i musklerne omkring hofteleddet, kan kiropraktoren give kompetent og kvalificeret behandling for disse problemer.

Kiropraktoren er kvalificeret til at undersøge og stille diagnosen på alle de nævnte lidelser, er der tale om mere sjældne lidelser henvises til nærmere udredning og kiropraktoren vil kunne fortælle, hvad der skal gøres, og hvor I skal henvende jer for nærmere behandling.

Hvad kan du selv gøre?

Sørg for at tjekke dit barn og mærk efter, om barnet har ømhed. Følg smerterne i nogle dage. Hvis smerterne er vedvarende ud over nogle dage, bør I få barnet undersøgt. Der er således ikke andet, I som forældre kan gøre: Forsvinder smerterne er der ingen grund til bekymring. Bliver det værre eller uforandret, skal barnet undersøges. Dette kan foregå hos egen læge eller hos kiropraktoren. Er der behov for videre henvisning, kan kiropraktoren gøre dette.

Fremtidsudsigterne

Hvis barnets lyskeproblemer varetages og behandles i tide, vil der ikke være følger. Det gælder dog om at tage problemet seriøst og søge behandling, hvis barnet har smerter, der varer mere end nogle dage. Hvis der søges behandling langt henne i forløbet, vil det kun forlænge behandlingsperioden, og det kan i nogle tilfælde give følger.