Der er mange strukturer der kan være årsag til lyskesmerter hos voksne - læs mere på www.kiropraktorguide.dk

Lysken, lyskesmerter hos voksne

Lyskesmerter hos voksne er ganske hyppige. Der er mange strukturer, som kan være årsag til smerterne, og de kræver en grundig undersøgelse.

Lidt forenklet kan man dele smerterne ind i følgende undergrupper:

Har du været ude for en akut skade, hvor du oplever smerte i lysken efterfølgende, kaldes din tilstand for en traumeskade.

Har du derimod overbelastet strukturerne i din lyske, kaldes tilstanden for en overbelastning. Desuden kan du have fejlbelastet strukturerne i din lyske, hvis du er faldet eller lignende. Du kan desuden opleve udstrålende smerter, der kan stamme franerverodstryk. Sluttelig kan din smerte skyldes anden sygdom.

Hvordan stilles diagnosen?

Grundlaget for undersøgelsen er en grundig gennemgang af, hvornår skaden er opstået, hvad der provokerer/lindrer smerterne, om der er et mønster for smerterne, eller om smerterne kan skyldes anden sygdom.

Undersøgelsesforløbet er opbygget efter en fast procedure. Kiropraktoren vil se på såkaldt vægtbæring, hvor man står på ét ben, undersøge musklernes stabilitet i ryg og mave, udføre forskellige standardiserede tests for hofteled og musklerne omkring hoften. Lænderyggen og bækkenet undersøges for at finde ud af, om der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Afslutningsvis mærkes der også efter i området med smerter for at få klarlagt præcist, hvor smerten kommer fra. Ved mistanke om nerverodstryk udføres en særlig undersøgelse for at udelukke, at der skulle være tale om en diskusprolaps i lænden - se dette beskrevet under Ryg, diskusprolaps, se især under afsnittet, 'Hvordan stilles diagnosen'.

Afhængig af hvad kiropraktoren, gennem sin undersøgelse, finder ud af, vælges den rette behandling. Det betyder, at der skal gennemføres et genoptræningsforløb som både består af en såkaldt passiv genoptræning, hvor kiropraktoren fx udfører tværfibermassage og manipulation af bækkenet, samt aktiv genoptræning, hvor patienten selv skal lave øvelser. De består typisk af særlige øvelser for det beskadigede område, samt mere generelt stabiliserende øvelser for lænd og bækken, kombineret med balanceøvelser.

Til udredningen kan indgå billeddiagnostisk undersøgelse, hvis det findes relevant. Har kiropraktoren mistanke om, at årsagen kan være forårsaget af slid i hofteleddet, skævhed i bækkenet eller forskel i benlængden, er en røntgenundersøgelse for eksempel velegnet.

Skyldes smerterne andre årsager som for eksempel forstrækninger, en betændelsestilstand, en irriteret slimsæk, lyskebrok eller en ledlæbe, der ikke er, som den skal være, er ultralydsscanning det, der benyttes i langt de fleste tilfælde.

I nogle tilfælde kan MR-scanning komme på tale, hvisultralydsscanningen ikke giver et entydigt svar.

Behandling

Gennem en grundig undersøgelse vil kiropraktoren kunne stille diagnosen.

Ved fejlbelastning af lyskens muskulatur vil behandlingen hos kiropraktoren bestå i at få rettet op på det uhensigtsmæssige bevægemønster, og målet er at komme tilbage til et normalt funktionsniveau igen.

Behandlingen kan bestå i at korrigere fodens vægtbæring, når man går eller løber (pronation).

I behandlingen vil oftest indgå manipulationsbehandling især led i ankel og i mellemfoden. Ved større fejlbelastning af en fod, kan det være nødvendigt at få lavet støttende såler. Typisk vil der være behov for at optimere bevægelsen i bækkenleddene (sacro-iliacaled) og i lænderyggen med manipulationsbehandling.

Det er vigtigt ved denne type af skader at få instruktion i stabiliserende øvelser og balanceøvelser på vippebræt eller mere specifikke øvelser, som kiropraktoren vil anvise.

Ved forstrækninger i muskler, betændelsestilstande i muskelfæster og irriterede slimsække, skal der holdes pause fra aktiviteter, der provokerer smerterne. Der påbegyndes genoptræning efter et fastlagt program for lysken. Det vil bestå af specifikke øvelser for det beskadigede væv og træning af musklerne omkring ryg og mave. Yderligere vil der blive udført behandling, der skal forbedre leddenes funktion i området og udspænding af de involverede muskler.

Hvis der er en kraftig betændelsestilstand i et muskelfæste eller en irriteret slimsæk, er en indsprøjtning af binyrebarkhormon en mulighed for at give smertelindring og for at fremme muligheden for at starte genoptræningsforløb. Den bedste effekt af dette opnås dog i kombination med anden behandling. Ved mistanke om ledlæbe-skade og lyskebrok henvises til relevant kirurgisk afdeling på hospitalet for videre undersøgelse og behandling.

Hvad kan du selv gøre?

Vær opmærksom på, hvornår det gør ondt i lysken. Kommer smerten i bestemte situationer fx ved løb eller anden sport, og er den gradvist forværret, så prøv at holde en kortere pause. Forsvinder smerterne i forbindelse med pausen og kommer de ikke igen, når du genoptager aktivitet, er der ingen grund til yderligere udredning.

Kommer smerterne igen efter du har holdt pause, eller er de opstået ved en forstrækning eller kan du ikke finde nogen årsag til at det gør ondt, vil din kiropraktor kunne undersøge dig, og hjælpe dig med at finde årsagen.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Ved akut indsættende smerter er du ikke i tvivl om, hvorvidt du bør søge hurtig hjælp. Ved de langsomt indsættende smerter, som er udløst ved fejlbelastning eller overbelastning, opsøger mange desværre ofte behandler langt henne i et smerteforløb. Dette forlænger behandlingen, og kan eventuelt gøre det nødvendigt med en indsprøjtning af binyrebarkhormon eller brug af smertestillende medicin (af typen NSAID, spørg din læge til råds).

En velbehandlet lyskeskade tager som regel 1 – 6 måneder, inden du er tilbage ved det normale funktionsniveau. Hos personer med svære forandringer i form af betændelsestilstande i senernes til hæftning på knoglen, findes der desværre en gruppe med et kronisk problem, som med tiden vil medføre begrænsninger i visse sportslige aktiviteter.