Børn skal bevæge sig - og gerne meget - men der skal tages hensyn til den voksende krop.
Børn skal bevæge sig - og gerne meget - men der skal tages hensyn til den voksende krop.

Børn har mange arm- og benskader

Fysisk aktivitet er rigtig sundt for børn. Men for at undgå skader skal der tages hensyn til den voksende krop.

I Svendborgprojektet har man set på omfanget af børns skader i arme og ben. Desværre har det vist sig, at børn i voksealderen har en del skader, især i deres ben. Desuden er der mange flere overbelastningsskader end akutte skader. Overbelastningsskader kommer, som navnet siger, af, at man overbelaster muskler og led. Det betyder ikke, at sport og fysisk aktivitet er usundt, det er det slet ikke, men det betyder, at alle skal være opmærksomme på tilbagevendende smerter i muskler og led.

Flest skader i benene

I løbet af de første to et halvt år projektet var i gang blev der registreret 1229 skader i arme og ben på de involverede børn. Der var næsten dobbelt så mange overbelastningsskader som akutte skader, og langt de fleste af disse var i benene. Det drejede sig hovedsageligt om skader, der var relaterede til væksten, det vil sige skader der opstår, fordi barnet er aktivt på en måde, der belaster den voksende krop mere, end den kan nå at følge med til.

Der skal tænkes anderledes

”De mange overbelastningsskader peger på, at der skal tænkes anderledes i fremtiden både i trænings- og behandlingssammenhænge, siger Signe Fuglkjær Møller, kiropraktor, ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, der er én af forskerne bag Svendborgprojektet, og fortsætter: ”I fremtiden bør der arbejdes endnu mere på at sikre, at skader undgås på alle ansvarlige niveauer lige fra børnene selv, deres forældre, trænere og til beslutningstagere i sportsorganisationer og politik.”