Løb udenom skader, hvis du træner til et af de mange organiserede løb, der er mulighed for at deltage i.
Løb udenom skader, hvis du træner til et af de mange organiserede løb, der er mulighed for at deltage i.

Knæsmerter skal ikke løbes væk

Sommeren er motionstid. Formen skal genfindes – eller optimeres. Du skal være opmærksom på, at der med den øgede intensitet også kan følge skader. Lær at løbe udenom dem!

Løbeskader kan opstå på mange måder, men kan groft inddeles i to kategorier, nemlig de akutte ’ her og nu’ skader, der som regel er forårsaget af noget ”udefra” kommende, og så overbelastningsskaderne som langsomt udvikler sig. Det følgende handler om belastningsskaderne.

Overbelastningsskader

Overbelastningssmerter i knæet skyldes som oftest gentagne ens belastninger. Et godt råd er derfor altid at starte – eller genoptage - træningen på det niveau, du er på, og bygge dit program langsomt op uge for uge og søge råd og vejledning, når du er i tvivl. En anden hyppig årsag til forkert belastning af knæet er et forkert belastningsmønster eller en for stor belastning. Skader, der skyldes overbelastning, har du selv afgørende indflydelse på. Det er dig, der ved at lytte til kroppen og bruge din sunde fornuft kan tilrettelægge din træning og undgå eller minimere risikoen for udvikling af belastningsskader. Særlig vigtigt er det, at du tager de første tegn på overbelastning alvorligt, og søger rådgivning hos eksperterne. Hvis du først har fået en overbelastningsskade kan det være forbundet med mange uger uden løb - nogle kommer aldrig til at løbe igen – så det gælder om at lytte til kroppens signaler.

Symptomer på overbelastningsskader

Symptomerne udvikler sig nogenlunde ens hver gang:
Smerterne kommer snigende, de kan begynde med let ømhed, når man belaster knæet, for derefter at forsvinde igen. Gradvist vil der komme tiltagende smerter hver gang man belaster knæet, som dog mindskes, når knæet bliver varmt.
I den næste fase er der, ud over 'startsmerterne', nu også smerter, når knæet igen bliver 'koldt'. I den sidste fase er der konstante smerter.

Uanset hvor du er henne i udviklingen af en overbelastningsskade, vil det forværre skaden, hvis du fortsætter med den provokerende aktivitet.