Der skal andre behandlingsmetoder i spil såsom rådgivning, træning eller manuel behandling hos kiropraktoren, for paracetamol virker ikke på rygsmerter.
Der skal andre behandlingsmetoder i spil såsom rådgivning, træning eller manuel behandling hos kiropraktoren, for paracetamol virker ikke på rygsmerter.

Paracetamol har ingen virkning på rygsmerter

Når vi har ondt i ryggen, tager vi ofte et par Panodil. Fordi, det plejer vi at gøre. Men en ny australsk undersøgelse har nu vist, at det smertestillende stof paracetamol - som er i bl.a. Panodil - slet ikke virker på smerter i nedre del af ryggen. Paracetamol er ikke bedre end kalktabletter til at behandle smerter i den nedre del af ryggen.

"Vi vidste godt, at paracetamol nok ikke havde den store virkning, men det er alligevel kommet som en overraskelse, at det nu er dokumenteret helt virkningsløst. Personer med ondt i ryggen, der tager Panodil kommer sig hverken hurtigere eller får færre smerter på sigt sammenlignet med personer, der tager kalktabletter", siger Jan Hartvigsen, der er kiropraktor, professor og leder af forskningsenheden for Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet.

Der er altså brug for at gøre mere opmærksom på de metoder, der rent faktisk virker. Om det siger Jan Hartvigsen:

"Der er behov for, at vi gentænker anbefalingerne for, hvordan vi skal behandle rygpatienterne, specielt hos de praktiserende læger. Der er gode og stort set bivirkningsfrie alternativer til medicinsk behandling, med dokumenteret effekt."

Det Jan Hartvigsen henviser til kan fx være rådgivning, træning af ryggen ogmanuel behandling hos fx kiropraktor. Disse behandlinger skal gøres mere synlige og tilgængelige, forklarer han. Og han fortsætter:

"Det vil også give mening at reducere brugerbetalingen på dokumenteret effektive behandlinger. Desuden skal vi naturligvis forske mere i, hvordan vi bliver endnu bedre til at forebygge og behandle patienter med rygproblemer."

Fremtidens løsning er altså at vi, i stedet for at ty til medicin, skal gøre en aktiv indsats selv med træning og opsøge manuel behandling. Drop de virkningsløse tabletter – opsøg det, der virker!