Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik www.nikkb.dk

Dansk Kiropraktor Forening www.danskkiropraktorforening.dk

For priser på behandling hos kiropraktor se her:http://danskkiropraktorforening.dk/priserogtilskud

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik www.dskkb.dk